Ordstilling

Skriv ytringane slik det er vist i eksempla nedanfor.

 

Eksempel:

Vilde er sjuk. Han seier at Vilde er sjuk.

Henny gjekk heim. Per sa at
Anders gjekk på tur i går. Vi fortalde at
Liv bør gjere leksene sine. Eg seier at

Eksempel:
Kan Grete gå ut? Han spør om Grete kan gå ut.

Kjem Halvor i morgon? Han spør om
Vil Petter ha gammalost på brødskiva? Ho spør om
Hadde Finn reist til Finnmark? Han spurde om