Ikkje, berre og nesten

Kva for eit svaralternativ er rett?