Sammenligninger

Skriv ordene inn på rett plass.

bjørn      fugl      geit      hare      lam      murmeldyr      rev      slange      stut      ugle   

Sterk som en   Snill som et
Dum som en   Synge som en
Klatre som en   Lur som en
Giftig som en   Klok som en
Sove som et   Redd som en