Sammenligninger

Skriv inn ordene nedenfor i riktig rute.

 

ål      elefant      fjør      gås      hane      hund      mus      slange      ulv   

Liten som en   Lett som en
Sleip som en   Stolt som en
Dum som en   Trofast som en
Pipe som en   Listig som en
Sulten som en   Stor som en