Ord med æ-lyd.

Fyll inn øvelse

Æ-lyd med e.

   ert      erte      lerke      merke      perle      verk   
Han hadde fått i fingeren.
Dronningen hadde et smykke med en stor .
Du skal ikke andre.
I skogen hører vi en synge.
Prinsessen kunne ikke at hun lå på en .