Fyll ut ordene med b eller p.


Skriv inn svarene i de tomme rutene.
Når du har svart på alle trykker du på "sjekk" knappen.

ass
us
uss
ur
sarke
rikk
røle
sille
lemme
lekk
srute
otet