Fyll ut ordene med b eller p.

 

Skriv inn svarene i de tomme rutene.
Når du har svart på alle trykker du på "sjekk" knappen.

alme
elte
ølse
ae
klye
e
øtte
rev
ute
araply
rød
åt