Fyll ut ordene med d eller t

Fyll inn øvelse

Skriv inn svarene i de tomme rutene.
Når du har svart på alle trykker du på "sjekk" knappen.

ak
ønne
al
elefon
ame
ang
årn
ør
all
uk
isk
okke