Fyll ut ordene med d eller t.

 

Skriv inn svarene i de tomme rutene.
Når du har svart på alle trykker du på "sjekk" knappen.

re
spy
roll
ba
fa
garin
pue
ompap
gae
ruer
fo
spae