Fyll ut ordene med g eller k.


Skriv inn svarene i de tomme rutene.
Når du har svart på alle trykker du på "sjekk" knappen.

am
u
ås
niv
åpe
arn
att
affel
ate
ost
ulrot
enser