Fyll ut ordene med g eller k.

 

Skriv inn svarene i de tomme rutene.
Når du har svart på alle trykker du på "sjekk" knappen.

ake
asse
sae
ule

stie
ta
flase
sas
ris
tier
lass