kj-, ki-, ky-ord


Skriv inn kj, ki eller ky i de tomme rutene.
Når du har svart på alle trykker du på "sjekk" knappen.

Vi skal ake på elke.
Søndag går vi i rken.
Ungene til høna kaller vi lling.
Til jul fikk mor et fint ede.
Det er moro på se i kkert.
Per fant en fin epp.
Jeg var på no i går.
Det var en fin ole.
Vi skal øpe mat.
Fiskeren bor ute ved sten.
Barna lette etter en skatteste.
De dro på ei erre.