Fyll ut ordene med kj-, ky-, ki- eller tj-.


Skriv inn svarene i de tomme rutene.
Når du har svart på alle trykker du på "sjekk" knappen.

rke
eks
kkert
r
ue
ern
no
erring
ede
evle
erre
øre