Fyll ut ordene med kj-, ky-, ki- eller tj-.


Skriv inn svarene i de tomme rutene.
Når du har svart på alle trykker du på "sjekk" knappen.

epp
lo
uv
ole
elke
ukk
økken
lling
øleskap
st
øpmann
neser