Kj-ord

Fyll inn øvelse

Skriv inn svarene i de tomme rutene.
Når du har svart på alle trykker du på "sjekk" knappen.

   kjøre      kjører      kjørt      kjørte   

Onkel liker å bil.
I går han til byen.
Han bil hver dag.
Har du med den røde bussen.