Kj-ord


Skriv inn svarene i de tomme rutene.
Når du har svart på alle trykker du på "sjekk" knappen.

   kjøpe      kjøper      kjøpt      kjøpte   

Far til Per skal ny bil.
Mor brød hver dag.
I går Liv ei ny dokke.
Kari har ei fin nål til mor.