Kj-ord


Skriv inn svarene i de tomme rutene.
Når du har svart på alle trykker du på "sjekk" knappen.

   kjære      kjekk      kjekt      kjeppen      Kjerringa   

Brevet begynte med tante.
med hoppa over bekken.
Kjell er en gutt.
Det er å gå på skolen.