Kj-ord


Skriv inn svarene i de tomme rutene.
Når du har svart på alle trykker du på "sjekk" knappen.

   kjøpt      kjøre      kjekke      kjolen   

Det var sirkus i byen.
Tante hadde billetter til både Finn og Ellen.
Onkel hadde lovt å dem.
Det var to barn som møtte tante og onkel.
Ellen hadde den peneste .