Kj-ord


Skriv inn svarene i de tomme rutene.
Når du har svart på alle trykker du på "sjekk" knappen.

   kjørt      kjekle      kjenne      kjerra      kjerrre   

De klovnene var rare.
Den ene klovnen satt i en .
Han ble rundt til veltet.
Da begynte klovnene å .
En av dem ble dyttet opp i en svær dunk med hvitt mjøl.
Ingen kunne ham igjen etterpå.