Kj-ord


Skriv inn svarene i de tomme rutene.
Når du har svart på alle trykker du på "sjekk" knappen.

   kjøtt      kjeks      kjempestor      kjetting      kjolen   

Etterpå så Finn og Ellen på dyra.
En elefant stod ute.
En løve lå og åt .
Den var bundet med .
Noen apekatter satt og åt .
Ellen stod helt inntil buret.
En apekatt fikk nesten fatt i hennes.