Fyll ut orden med ng eller nk.


Skriv inn svarene i de tomme rutene.
Når du har svart på alle trykker du på "sjekk" knappen.

ri
koe
aer
be
peer
plae
vier
tabil
fier
la
blie
hie