Tj-ord

 

Skriv inn svarene i de tomme rutene.
Når du har svart på alle trykker du på "sjekk" knappen.

   tjern      tjue      tjukk      tjuv   

Onkel Petter er blitt veldig .
Det er egg i et snes.
Ola og Jon fiska i et lite .
Om natta kom en og stjal alt søvtøyet.