Fyll ut ordene med v eller f.

 

Skriv inn svarene i de tomme rutene.
Når du har svart på alle trykker du på "sjekk" knappen.

at
ask
ire
ot
uru
eske
isk
ott
ly
ekt
affel
indu