Fyll ut ordene med v eller f.


Skriv inn svarene i de tomme rutene.
Når du har svart på alle trykker du på "sjekk" knappen.

lagg
re
rakk
sta
øre
git
kni
rie
oran
gae
er
e