Sammensatte ord

Sammensatte ord fra Gjetergutten s 45 i Sesam.

Dra og slipp øvelse