Spørreordene

Fyll inn øvelse

Skriv inn det riktig spørreordet.

   Hva      Hvem      Hvilken      Hvor      Hvordan      Hvorfor   
heter du?
bor du?
sparker fotball i 4.klasse?
dag er det i morgen?
gikk håndballkampen?
er alle barna i 4.klasse så blide?