Spørreordene

Øv deg spørreordene

Dra og slipp øvelse.
Dra riktig spørsmål til svaret.