Verb

Fyll inn øvelse

Finn verbet i hver setning og skriv det i ruta.

   bygger      hopper      kaster      kjører      leser      maler      skriver      sparker      tegner   
Guttene sparker fotball.
Jentene hopper tau.
Guttene kaster snøball.
Jentene bygger snømann.
Guttene hopper på ski.
Jentene kjører snowboard.
Guttene leser bøker.
Jentene skriver fortellinger.
Guttene tegner biler.
Jentene maler blomster.