Antonymer

Ord som betyr det motsatte

Dra ordene fra høyre mot venstre.