Hot Potatoes 6


 

Legge til grafikk og bilder i originalfila

Det er mulig å lime inn htm(l)-kode mange plasser i Hot Potatoes .  Vi skal nå vise hvordan vi kan gi tilbakemelding på riktig og feil svar med både bilde og tekst.

 1. På Internett søkte vi etter animasjoner.  Søket var slik:
  free + animation + cats.  Det finnes en del bra illustrasjoner vi har lov til å bruke fritt.  Vi fant ei fil som vi kaller riktig.gif.  I Explorer kan du laste ned ei slik fil ved å høyreklikke bildet og velge Lagre bilde som.  Husk å lagre i samme mappe som resten av filene.

  NB!
    Etternavnet på fila må ikke endres.

 2. Åpne ei ny side i Front Page.

 3. Lagre sida i samme mappe som resten av filene.

 4. Trykk linjeskift en gang.

 5. Sett inn animasjonen slik:  Sett inn, Bilder og Fra fil og bla gjennom til du finner fila.

 6. Velg arkfana Kode nederst i Front Page 2003.

 7. Jeg kopierte denne delen av koden:  <p><img border="0" src="riktig.gif" width="204" height="179"></p>

  Nå får vi med et avsnitt + bilde.

 8. Lim inn denne koden etter tilbakemeldinger på riktig svar.  (I dette eksemplet blir det to steder. Se nederst på denne sida.)

 9. Du følger samme framgangsmåte når du skal legge inn bilde og kode for feil svar.

 10. Lagre originalfila med nytt navn, og gi også htm-fila nytt navn.  (Det kan være lett å gjøre feil, og da slipper du å begynne helt på nytt hvis noe skulle gå galt.)

Animasjoner bør brukes med forsiktighet.  De tiltrekker seg oppmerksomhet.  I denne øvelsen kan de fungere bra i tilbakemeldinga som brukeren får.

 • Slik ble øvelsen etter at vi satte inn animasjoner sammen med tekst.
   

 • Nedenfor viser vi hvor vi kan lime inn htm(l)-kode.