Hot Potatoes 6 

 

Legg til lyd i htm-fila

Det er mulig å legge til lyd i htm-fila.  Her viser vi hvordan vi kan koble lyden til grafikk.

  1. Lag lydfila.  Her finner du kurs i hvordan du kan gjøre det. (Du kan også finne gratis lydfiler på nettet.  Husk å lagre lydfila i samme mappe som resten av filene som hører med til denne testen.

  2. Åpne htm-fila i Front Page

  3. Sett inn et bilde, for eksempel nederst i øvelsen.

  4. Merk bildet.

  5. Klikk på denne knappen:

  6. Skriv inn navnet på lydfila, eller velg Bla gjennom for å finne den.

  7. Lagre fila.

Her kan du se og lytte til et eksempel.