Hot Potatoes 6


 

Kortsvar (Short-answer)

I denne oppgavetypen av JQuiz skal brukeren skrive inn riktig svar i en boks. Deretter kan han kontrollere om svaret er rett. Stemmer det, vil programmet gi tilbakemelding om dette.

Hvis svaret er feil, vil programmet se om deler av det eleven har skrevet, er riktig. Svarprosenten brukeren får, blir beregnet ut fra hvor mange forsøk han må ha for å komme fram til riktig svar.

Det er mulig å legge til en tipsknapp. Når denne brukes, får eleven fram første tegn i riktig svar. Nytt klikk gir neste tegn, men en må da være klar over at en taper poeng.

Ta en titt på dette eksemplet.

Slik lager du en kortsvarstest:

 1. Start Hot Potatoes 6. 
   

 2. Klikk på dette ikonet: 
   

 3. Velg Short -answer (1)

 
 1. Her er det mulig å legge inn ett eller flere korrekte svar.  Hvert svaralternativ kan gis en egen tilbakemelding.
   
 2. Antall oppgaver du vil legge inn i testen, bestemmer du selv (2).
   
 3. Les mer her om hvordan du lagrer originalfila, konfigurerer brukergrensesnittet og lager og lagrer nettsidefila eleven skal bruke.