Hot Potatoes 6


 

JQuiz

Programmet JQuiz kan du bruke til å lage spørsmålsbaserte oppgaver. 

 • Du kan komponere så mange oppgaver du vil.

 • Hvor mange riktige og feil svaralternativer du vil ha med, bestemmer du selv. 

 • Du kan lage tilbakemelding til brukeren på hvert svaralternativ.

 • Du kan sette sammen en test som består av alle fire oppgavetypene nedenfor.

 • Eller du kan lage en test der du bruker samme oppgave type hele tiden.

Jquiz kan lage fire forskjellige spørsmålstyper:

 1. Multiple-choice questions:  Her velger brukeren riktig svaralternativ ved å klikke på en knapp. Er svaret riktig, skifter knappen til et smilefjes:
  :-)
  Når eleven svarer feil, kommer dette tegnet fram: 
  X
  (Når du lager konfigurasjonsfil, kan du endre tilbakemeldingene programmet skal gi på riktig og galt svar.  Dette kommer vi tilbake til seinere i kurset.) 

  Vi kan lage tilleggstilbakemeldinger som for eksempel forteller hvorfor et svar er feil.  Når et svar ikke er riktig, kan eleven prøve på nytt helt til korrekt svar er funnet.

  Svarprosenten brukeren får på hver oppgave, er basert på hvor mange forsøk han må ha for å komme fram til riktig svar. Så fort korrekt svar er funnet, fryses poengsummen/svarprosenten, og eleven kan studere tilbakemeldinger på andre svaralternativ.
   

 2. Kortsvar (Short-answer question):  Her skal brukeren skrive inn riktig svar i en boks.  Deretter kan han kontrollere om svaret er riktig. Stemmer det, vil programmet gi tilbakemelding om dette.

  Hvis svaret er feil, vil programmet se om deler av det eleven har skrevet, er riktig. Svarprosenten brukeren får, blir beregnet ut fra hvor mange forsøk han må ha for å komme fram til riktig svar.

  Det er mulig å legge til en tips-knapp.  Når denne brukes, får eleven fram første tegn i riktig svar.  Nytt klikk gir neste tegn, men en må da være klar over at en taper poeng.
   

 3. Hybrid question:  Dette er en kombinasjon av multiple choice og short-answer qusetion.  I denne oppgavetypen blir eleven først invitert til å skrive riktig svar i en boks. 

  Ved feil svar kan oppgaven skifte modus slik at brukeren kan velge blant flere svaralternativer.  Du kan bestemme hvor mange ganger brukeren skal få prøve seg på å skrive svaret i en boks før testen hopper over til multiple-choice.

  I en slik oppgave kan det være flere riktige svaralternativer.  Vi må sette hake ved hvilket av dem vi skal bruke i multiple choice - varianten
   

 4. Multi-select question: Poenget med denne øvelsen er at det finnes flere korrekte svar.  Brukeren må finne alle disse, og han må unngå å sette merke ved noen av de svaralternativene som ikke skal være med. 

  Når brukeren mener han har funnet alle riktige svar, klikker han på en knapp for å sjekke om dette stemmer.  Programmet gir tilbakemelding på hvilke svar som er riktige eller feil og hvilke som mangler.