Hot Potatoes 6 

 

Multi-select question

Poenget med denne øvelsen er at det finnes flere korrekte svar.  Brukeren må finne alle disse, og han må unngå å sette merke ved noen av de svaralternativene som ikke skal være med. 

Når brukeren mener han har funnet alle riktige svar, klikker han på en knapp for å sjekke om dette stemmer.  Se dette eksemplet.

Slik lager du denne testtypen:

 1. Start Hot Potatoes 6. 
   

 2. Klikk på dette ikonet: 
   

 3. Velg Multi-select.
   

 4. Mer informasjon om konfigurasjon av øvelser og lagring av origianalfil finner du her.
   

 5. Til slutt lager du selve øvelsen ved å klikke på denne knappen: