Hot Potatoes 6


 

JMix

Med Jmix kan du lage sammenkoblingsøvelser.  Her viser vi hvordan dette kan gjøres:

 1. Start Hot Potatoes. 

 2. Klikk på dette ikonet: 

 1.  
  1. Skriv inn tittel på øvelsen.

  2. Skriv inn ordene og tegnene du skal ha med i oppgaven.  Det skal være ett ord eller ett tegn på hver linje.

  3. Under Alternative setninger legger du inn svaralternativet/svaralternativene.

  4. Velg hvilken type øvelse du skal bruke; dra og slippe eller klikke.

   
 1. Les mer her om hvordan du lagrer originalfila, konfigurerer brukergrensesnittet og lager og lagrer nettsidefila eleven skal bruke.
   
 2. Her kommer første eksempel der du klikker ordene på plass. 

  I denne øvelsen skal du dra ordene til linja.