Hot Potatoes 6


Fast framgangsmåte

I Hot Potaoes 6 kan du lage ulike typer tester, men måten du arbeider på i de ulike programmene, har mange fellestrekk.  Slik gjør du det:

  1. Velg étt av programmene.

  2. Legg inn dataene du skal bruke.  Med dette mener vi spørsmål, svar og tilbakemeldinger.

  3. Juster konfigurasjonen/brukergrensesnittet.  Dette er informasjonen som vil bli vist på nettsida du lager.

  4. Lagre originalfila.

  5. Lagre konfigurasjonsfila

  6. Lage og lagre nettsida

Vi skal nå vise hva vi kan gjøre i punktene 2-6 i i kryssordprogrammet JCross. Følg lenkene i venstremargen.