Hot Potatoes 6


 

Multiple choice

Multiple-choice questions:  Her velger brukeren riktig svaralternativ ved å klikke på en knapp. Er svaret riktig, skifter knappen til et smilefjes:
:-)
Når eleven svarer feil, kommer dette tegnet fram: 
X
Når du lager konfigurasjonsfil, kan du endre tilbakemeldingene programmet skal gi på riktig og galt svar.  Dette kommer vi tilbake til seinere i kurset. 

Vi kan lage tilleggstilbakemeldinger som for eksempel forteller hvorfor et svar er feil.  Når et svar ikke er riktig, kan eleven prøve på nytt helt til korrekt svar er funnet.

Svarprosenten brukeren får på hver oppgave, er basert på hvor mange forsøk han må ha for å komme fram til riktig svar. Så fort korrekt svar er funnet, fryses poengsummen/svarprosenten, og eleven kan studere tilbakemeldinger på andre svaralternativ.

Slik kan du lage en denne testtypen:

Start Hot Potatoes og velg JQuiz.

  1. Velg oppgavetype.  (Se skjermdump nedenfor.)

  2. Skriv inn tittel på testen.

  3. Legg inn første spørsmål

  4. Skriv inn svaralternativer og tilbakemeldinger brukeren skal få.

  5. Sett hake ved riktig svaralternativ.

 
  1. Forsett med å legge inn flere oppgaver.

     
  2. Les mer her om hvordan du lagrer originalfila, konfigurerer brukergrensesnittet og lager og lagrer nettsidefila eleven skal bruke.