Hot Potatoes 6


Konfigurere JCross - knapper

På menylinja klikker du på Alternativer og Konfigurer. Nedenfor viser vi hvordan vi kan konfigurere sida Knapper.

  1. Engelsk tekst oversetter vi til norsk. 

  2. Vi har satt hake ved noen av valgene. I dette tilfellet lager vi en frittstående kryssordoppgave.
    Du kan bruke de knappene/valgene du vil ha med i testen din og sløyfe resten.

  3. Du kan benytte valgene vi ikke har tatt med her til å binde sammen flere kryssord. Kyss av på  Include  "Next Exercise" button hvis du vil ha mulighet til å vise knapp som leder til neste øvelse.
    Knappen Back tar det tilbake til forrige øvelse du var inne på, mens Include "Go to Contents" button gjør at du får en knapp som leder til side med oversikt over flere kryssordøvelser.