Hot Potatoes 6


 

Konfigurere overskrifter og instruksjoner

Hvis du ikke endrer programinnstillingene, vil den som bruker programmet, få tilbakemeldinger på både  engelsk og norsk.

Nå skal vi se på hvordan du kan lage respons på norsk.  I første eksempel bruker vi bokmål.

  1. På menylinja klikker du på Alternativer og Konfigurer.

  2. I feltet Exercise subtitle legger du inn undertittel til oppgaven.  I dette eksemplet skrev jeg: 

    I kryssordet nedenfor er det 10 ord som hører med til hver sin ordklasse.

  3. Det nederste feltet har overskriften Instructions.  Her la jeg inn denne teksten:

    Klikk på et tall for å få fram ledeord. Skriv inn løsningsordet.